Phát Đạt Realtor tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Tài chính, chi tiết như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia lập kế hoạch chi phí hàng năm của Công ty.
 • Xem xét, đối chiếu thông tin, số liệu của kế toán và của các đơn vị trong Công ty cung cấp; phản hồi, phối hợp làm rõ thông tin, số liệu (khi cần).
 • Lập báo cáo, phân tích tình hình thực hiện chi phí theo khoản mục phí của từng đơn vị, theo từng dự án.
 • Lập báo cáo phân tích doanh thu – lợi nhuận theo từng dự án.
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả của từng dự án.
 • Lập báo cáo dòng tiền lưu chuyển hàng tháng.
 • Lập các báo cáo quản trị khác và phân tích số liệu trong báo cáo quản trị theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính.
 • Trên cơ sở phân tích số liệu báo cáo quản trị, đề xuất các giải pháp để giúp hoạt động của Công ty hiệu quả hơn.
 • Tính toán và phân tích các chỉ số tài tính của Công ty để đưa ra đánh giá tình hình tài chính Công ty theo định kỳ hàng tháng, quý, bán niên, năm và/ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính.
 • Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính.
 • Cập nhật, lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Tài chính.
 • Tham mưu cho Giám đốc Tài chính về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Kinh nghiệm: Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng:
  • Anh văn Trung cấp.
  • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc (phần mềm kế toán,…), ưu tiên ứng viên có hiểu biết và đã kinh nghiệm về phần mềm SAP.
  • Giải quyết vấn đề, có khả năng tổng hợp và phân tích số liệu.
  • Ứng xử, giao tiếp tốt.
 • Tố chất, thái độ:Chính trực, nhạy bén, sáng tạo, tôn trọng.
  Công bằng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Lương tháng 13 & thưởng theo tình hình kinh doanh công ty
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Team Building hàng năm

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

 • Bất Động Sản Phát Đạt Realtor
 • Tầng 10, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp.HCM
 • Hoặc gửi qua Email: [email protected] – Website: phatdatrealtor.com.vn