Tuyển dụng và tìm kiếm việc làm

Phát Đạt Realtor tuyển dụng nhiều vị trí cho các khối kinh doanh, marketing, pháp lý, kế toán, admin từ cấp giám đốc đến nhân viên. Xem các thông tin chi tiết dưới đây và ứng tuyển ngay:

Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing Dự án

Bất động sản Phát Đạt Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Dự án, Chi tiết công việc như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: YÊU CẦU CÔNG VIỆC 1. Năng lực chuyên môn: 2. Năng lực quản lý: – Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản […]

Phát Đạt Realty Tuyển Dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

Bất động sản Phát Đạt Realty Tuyển Dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh, Chi tiết công việc như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu/Triển khai thực hiện các mục tiêu bán hàng: Chăm sóc khách hàng: Thực hiện các công việc liên quan đến giấy tờ kinh doanh như hợp đồng kinh doanh, hóa […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Tài Chính

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Tài Chính, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Đánh giá tính khả thi đối với các phương thức thanh toán/ tiến độ thu tiền theo chính sách bán hàng nhằm đảm bảo lợi nhuận của từng Dự án. – Điều phối, […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Chuyên Viên Truyền Thông

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Chuyên Viên Truyền Thông, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Xây dựng & triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu công ty trên các phương tiện truyền thôngđại chúng. – Biên soạn nội dung, sản xuất và điều phối cho toàn bộ ấn phẩm truyền […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Hành Chính

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Hành Chính, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Thực hiện công tác điều phối công tác hành chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn: văn thư, lưu trữ, lễ tân, hội nghị, hậu cần, quản lý và theo dõi […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trợ Lý Tổng Giám Đốc, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: 1. Hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong hoạt động quản lý, vận hành hoạt động chuyên môn với các Phòng Ban Tiếp nhận, kiểm tra văn bản, thẩm định hồ sơ trước khi […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng qua các kênh đại lý: Xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án của công ty theo chỉ đạo của cấp trên. Triển […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng qua các kênh đại lý: · Xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án của công ty theo chỉ đạo của cấp trên. […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách kinh doanh, giá bán nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các chỉ tiêu và đảm […]