Tuyển dụng

Phát Đạt Realtor tuyển dụng nhiều vị trí cho các khối kinh doanh, marketing, pháp lý, kế toán, admin từ cấp giám đốc đến nhân viên. Xem các thông tin chi tiết dưới đây và ứng tuyển ngay:

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng qua các kênh đại lý: Xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án của công ty theo chỉ đạo của cấp trên. Triển […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng qua các kênh đại lý: · Xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án của công ty theo chỉ đạo của cấp trên. […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: – Tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách kinh doanh, giá bán nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các chỉ tiêu và đảm […]

Phát Đạt Realtor tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Truyền Thông & Quản Lý Thương Hiệu

Phát Đạt Realtor tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Truyền Thông & Quản Lý Thương Hiệu, Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: A. Lập kế hoạch xây dựng thương hiệu: – Xác định cấu trúc nền móng của thương hiệu để đưa ra định vị thương hiệu (thông qua việc tổ […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Chuyên Viên Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D)

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Chuyên Viên Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D), Chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích, lập báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS tại các tỉnh thành theo phân công của Quản lý trực tiếp. – Nghiên cứu chuyên sâu […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Giám Đốc Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D)

Tuyển Dụng Giám Đốc Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D), chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách kinh doanh nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu của Công ty theo […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Giám Đốc Phát Triển và Quản Lý Đại Lý

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Giám Đốc Phát Triển và Quản Lý Đại Lý, chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng: • Xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án Phòng Phát triển & Quản lý Đại Lý phụ trách theo […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm, chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách kinh doanh, giá bán nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các chỉ tiêu và đảm bảo hoàn thành […]

Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Chuyên Viên Hành Chính

Phát Đạt Realtor tuyển dụng Chuyên Viên Hành Chính, chi tiết như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện các công tác hành chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn: văn thư, lưu trữ, lễ tân, hội nghị, hậu cần, quản lý và theo dõi cấp phát VPP, CCDC… – Trực […]