Phát Đạt Realtor tuyển dụng Giám Đốc Pháp Chế, chi tiết như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ chính:

 1. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý kinh doanh bất động sản và các dự án mà Công ty đang triển khai.
 2. Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và đối tác ngoài để giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
 3. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.
  • Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, giải quyết các tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
  • Xây dựng/ đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn công việc của Công ty để phù hợp yêu cầu của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.
  • Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề pháp lý cho các Phòng/Ban trong Công ty.
  • Xem xét, đóng góp ý kiến, dự báo các rủi ro về mặt pháp lý đối với đối với văn bản và các tài liệu giao dịch kinh doanh khác của Công ty.
  • Xử lý các vấn đề phát sinh về phương diện pháp lý trong quá trình thực hiện các hợp đồng/giao dịch của Công ty.
  • Nghiên cứu, cập nhật và phổ biến đến các Phòng/ Ban liên quan các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.
  • Xây dựng chiến lược triển khai nghiệp vụ pháp lý dự án nhằm đạt được mục tiêu Ban Tổng giám đốc giao;
  • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những thay đổi chính sách mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
  • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công việc chung của Phòng Pháp lý.
  • Báo cáo các vấn đề liên quan cho Ban Tổng Giám đốc hoặc theo yêu cầu.

Các nhiệm vụ khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Năng lực chuyên môn:

 • Học vấn:
  o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.
  o Có chứng chỉ Luật sư.
 • Kinh nghiệm:
  o Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm Quản lý Pháp chế Công ty đầu tư – phát triển – kinh doanh bất động sản.
  o Có hiểu biết sâu rộng về luật thương mại, luật xây dựng, luật đất đai, luật quy hoạch, luật kinh doanh bất động sản.
  o Có kinh nghiệm giải quyết các tranh tụng tại tòa và giải quyết khiếu nại/khiếu kiện khách hàng.
 • Kỹ năng:
  o Anh văn Trung cấp.
  o Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

Năng lực quản lý:

 • Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

Tố chất, thái độ:

 • Chính trực, nhạy bén, thẳng thắn, năng động, khách quan, độc lập và quyết đoán.

Kỹ năng chuyên môn:

 • Pháp Lý Hợp Đồng
 • Pháp Chế Pháp Lý
 • Pháp Lý Dự Án
 • Pháp Lý Xây Dựng

Yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc trong môi trường năng động, áp lực công việc cao.

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Lương tháng 13 & thưởng theo tình hình kinh doanh công ty
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Team Building hàng năm

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

 • Bất Động Sản Phát Đạt Realtor
 • Tầng 10, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp.HCM
 • Hoặc gửi qua Email: [email protected] – Website: phatdatrealtor.com.vn