Phát Đạt Realtor tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kế toán, chi tiết như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ,…)
 • Tham gia xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động (năm, quý, tháng) của Phòng
 • Kiểm tra việc hạch toán, tổng hợp, xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán phần hành.
 • Thực hiện các nghiệp vụ: ghi sổ nhật ký chung, lên số tổng hợp các tài khoản; hạch toán tiền lương, BHXH, kinh phí công đoàn; lập các khoản trích trả trước, dự phòng; trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận…
 • Theo dõi, tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh của từng dự án, hạng mục công việc nhằm mục đích tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm một cách chính xác và hợp lý.
 • Tính giá thành sản phẩm của từng dự án tại thời điểm kết chuyển giá vốn.
 • Kiểm soát tình hình các số liệu và lập các báo cáo: tờ khai tạm tính hàng quý, báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp; thuyết minh, giải trình các báo cáo.
 • Theo dõi đảm bảo việc tính toán và trích chuyển đúng, kịp thời các khoản nộp cho ngân sách Nhà nước.
 • Tham gia làm việc, cung cấp số liệu với các đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra thuế, đoàn quyết toán thuế, kiểm toán nhà nước và các đoàn kiểm tra khác theo sự phân bổ của cấp trên.
 • Theo dõi, đối chiếu tình trạng nộp và nợ thuế, liên hệ xác nhận số liệu với cơ quan thuế.
 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của các hồ sơ thanh toán trước khi trình cấp trên phê duyệt.
 • Cung cấp số liệu, thông tin và tham mưu cho Giám đốc tài chính để làm cơ sở phân tích tình hình tài chính của Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Cẩn thận, chính trực, năng động, khách quan.
 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Kinh nghiệm: Có 03-05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán tổng hợp, kế toán trưởng).
 • Kỹ năng:
  • Anh văn Trung cấp.
  • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc (phần mềm kế toán,…), ưu tiên ứng viên có hiểu biết và đã kinh nghiệm về phần mềm SAP.
  • Giải quyết vấn đề, có khả năng tổng hợp và phân tích số liệu.
  • Ứng xử, giao tiếp tốt.

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Lương tháng 13 & thưởng theo tình hình kinh doanh công ty
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Team Building hàng năm

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

 • Bất Động Sản Phát Đạt Realtor
 • Tầng 10, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp.HCM
 • Hoặc gửi qua Email: [email protected] – Website: phatdatrealtor.com.vn