Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Giám Đốc Phát Triển & Quản Lý Sàn Kinh Doanh, chi tiết như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ chính:

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng:

 • Xây dựng kế hoạch bán hàng cho các dự án của công ty theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh.
 • Góp ý, đề xuất, theo dõi và tham gia các hoạt động triển khai dự án.
 • Thảo luận và đề xuất kế hoạch kinh doanh hằng năm, quý, tháng để đảm bảo mục tiêu kinh doanh của Công ty được thực hiện xuyên suốt.
 • Đề xuất các sáng kiến phát triển kinh doanh hiệu quả nhằm gia tăng lợi nhuận.
 • Báo cáo tình hình kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành để đưa ra các đề xuất/giải pháp cải thiện.
 • Triển khai thực hiện các sự kiện, chương trình bán hàng thuộc các dự án Công ty nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh

Chịu trách nhiệm về kênh khách hàng và chăm sóc khách hàng:

 • Xác định định hướng tìm kiếm nguồn khách hàng.
 • Đề xuất, xây dựng triển khai các chương trình, chính sách, công cụ bán hàng cũng như trong công tác cập nhật dữ liệu và chăm sóc khách hàng.
 • Phối hợp phòng Marketing trong việc tổ chức triển khai các sự kiện marketing, hoạt động bán hàng, …

Các hoạt động trong phòng và sự phối hợp giữa các phòng ban:

 • Quản lý, điều hành, đưa ra giải pháp, đôn đốc và giám sát công việc của các Trưởng phòng kinh doanh.
 • Đưa ra các giải pháp xử lý các phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh
 • Phối hợp xây dựng và triển khai quy trình tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng để làm chuẩn mực hoạt động bán hàng
 • Cập nhật các thay đổi về thông tin dự án, các sản phẩm, chính sách của Công ty một cách kịp thời đến tất cả Nhân viên kinh doanh để mọi người hiểu và chia sẽ thông tin được chính xác.

Phát triển đội ngũ:

 • Phối hợp với phòng ban liên quan để xây dựng chương trình đào tạo nhân sự thuộc Phòng kinh doanh.
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc, khen thưởng, kỷ luật CBNV thuộc Phòng kinh doanh mình quản lý.
 • Góp ý và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp.
 • Đề xuất và tham gia triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự thuộc Phòng kinh doanh.

Báo cáo:

 • Cập nhật, tổng hợp, phân tích, báo cáo thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh để có đề xuất và triển khai các hoạt động kịp thời và hiệu quả.
 • Thực hiện các báo cáo và góp ý đưa ra các đề xuất để các hoạt động kinh doanh đáp ứng các thay đổi của thị trường trung và dài hạn.

– Hoạch định chiến lược, mục tiêu và kế hoạch:

 • Xây dựng các chính sách, quy chế, quy trình, biểu mẫu hoạt động chăm sóc khách hàng phù hợp
 • và hiệu quả.
 • Nghiên cứu xây dựng, tham mưu cho Quản lý trực tiếp các chương trình thúc đẩy kinh doanh, chính sách chăm sóc đối tác, khách hàng và trực tiếp triển khai kế hoạch.
 • Xây dựng định hướng chiến lược, phát triển hệ thống dịch vụ khách hàng hiệu quả.
 • Hoạch định, xây dựng định biên nhân sự cho Phòng DVKH.
 • Xây dựng và triển khai mục tiêu (KPIs) các thành viên trong Phòng.

– Tổ chức, quản lý và giám sát triển khai công tác chăm sóc khách hàng:

 • Quản trị phàn nàn khách hàng, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hàng.
 • Tổ chức, triển khai và đánh giá hoạt động khảo sát, đô lường mức độ hài lòng khách hàng.
 • Quản lý việc chăm sóc, giải thích những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, giá, nội dung hợp đồng hoặc thỏa thuận.
 • Phân loại nhu cầu và đặc điểm của từng nhóm khách hàng. Thấu hiểu những mong muốn và kỳ vọng của khách hàng nhằm đề xuất cải tiến công tác phục vụ khách hàng.
 • Tiếp nhận thông tin, phối hợp các đơn vị có liên quan xử lý các vướng mắc, khiếu nại của khách
 • hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng và thông tin phản hồi đến khách hàng.

– Tổ chức, quản lý, giám sát triển khai công tác quản lý hợp đồng và thu hồi công nợ:

 • Quản lý hoạt động phát hành Hợp đồng cho khách hàng.
 • Quản lý thu hồi công nợ đạt chỉ tiêu KPI.
 • Quản lý việc hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng; hỗ trợ/ hướng dẫn khách hàng các thủ tục vay ngân hàng.
 • Quản lý thống kê, theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.

– Báo cáo các vấn đề liên quan cho Ban Tổng Giám đốc hoặc theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Năng lực chuyên môn:

* Năng lực chuyên môn:
– Học vấn: Tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
– Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản/ tư vấn tài chính/ chứng khoán/ thương mại. 
 • Có chứng chỉ Môi giới và Quản lý Sàn giao dịch Bất động sản. 
 • Có hiểu biết về luật kinh doanh bất động sản, dịch vụ chăm sóc khách hàng, am hiểu về lĩnh vực bất động sản và đối thủ cạnh tranh. 
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng về quản lý chương trình hậu mãi, chăm sóc khách hàng.
 • Có khả năng thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
 • Có khả năng xây dựng chiến lược kế hoạch Chăm sóc khách hàng.

– Kỹ năng:

 • Anh văn Trung cấp.
 • Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

* Năng lực quản lý:

 • Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
 • Khả năng quản lý sự thay đổi.
 • Xây dựng chiến lược kế hoạch nghiên cứu và phát triển.
 • Quản lý phát triển, đào tạo, truyền lửa cho nhân viên.

* Yêu cầu khác:
– Chấp nhận đi công tác tỉnh (nơi có dự án ở tỉnh).

2. Năng lực quản lý:

– Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Lương tháng 13 & thưởng theo tình hình kinh doanh công ty
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Team Building hàng năm

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

 • Bất Động Sản Phát Đạt Realtor
 • Tầng 10, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp.HCM
 • Hoặc gửi qua Email: [email protected] – Website: phatdatrealtor.com.vn