Phát Đạt Realtor Tuyển Dụng Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng, chi tiết như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ chính:

– Hoạch định chiến lược, mục tiêu và kế hoạch:
• Xây dựng các chính sách, quy chế, quy trình, biểu mẫu hoạt động chăm sóc khách hàng phù hợp
và hiệu quả.
• Nghiên cứu xây dựng, tham mưu cho Quản lý trực tiếp các chương trình thúc đẩy kinh doanh,
chính sách chăm sóc đối tác, khách hàng và trực tiếp triển khai kế hoạch.
• Xây dựng định hướng chiến lược, phát triển hệ thống dịch vụ khách hàng hiệu quả.
• Hoạch định, xây dựng định biên nhân sự cho Phòng DVKH.
• Xây dựng và triển khai mục tiêu (KPIs) các thành viên trong Phòng.

– Tổ chức, quản lý và giám sát triển khai công tác chăm sóc khách hàng:
• Quản trị phàn nàn khách hàng, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hàng.
• Tổ chức, triển khai và đánh giá hoạt động khảo sát, đô lường mức độ hài lòng khách hàng.
• Quản lý việc chăm sóc, giải thích những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, giá, nội dung
hợp đồng hoặc thỏa thuận.
• Phân loại nhu cầu và đặc điểm của từng nhóm khách hàng. Thấu hiểu những mong muốn và kỳ
vọng của khách hàng nhằm đề xuất cải tiến công tác phục vụ khách hàng.
• Tiếp nhận thông tin, phối hợp các đơn vị có liên quan xử lý các vướng mắc, khiếu nại của khách
hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng và thông tin phản hồi đến khách hàng.

– Tổ chức, quản lý, giám sát triển khai công tác quản lý hợp đồng và thu hồi công nợ:
• Quản lý hoạt động phát hành Hợp đồng cho khách hàng.
• Quản lý thu hồi công nợ đạt chỉ tiêu KPI.
• Quản lý việc hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng; hỗ trợ/ hướng dẫn
khách hàng các thủ tục vay ngân hàng.
• Quản lý thống kê, theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.

– Báo cáo các vấn đề liên quan cho Ban Tổng Giám đốc hoặc theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Năng lực chuyên môn:

* Năng lực chuyên môn:
– Học vấn: Tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
– Kinh nghiệm:
– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản với Công ty có quy mô tương đương Công ty Phát Đạt.
– Có hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng về quản lý chương trình hậu mãi, chăm sóc
khách hàng.
– Có khả năng thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con
người, quản lý ngân sách tốt.
– Có khả năng xây dựng chiến lược kế hoạch Chăm sóc khách hàng.
– Kỹ năng:
+ Anh văn Trung cấp.
+ Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

* Năng lực quản lý:
– Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
– Khả năng quản lý sự thay đổi.
– Xây dựng chiến lược kế hoạch nghiên cứu và phát triển.
– Quản lý phát triển, đào tạo, truyền lửa cho nhân viên.

* Yêu cầu khác:
– Chấp nhận đi công tác tỉnh (nơi có dự án ở tỉnh).

2. Năng lực quản lý:

– Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

  • Lương tháng 13 & thưởng theo tình hình kinh doanh công ty
  • Bảo hiểm sức khỏe
  • Team Building hàng năm

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI VỀ:

  • Bất Động Sản Phát Đạt Realtor
  • Tầng 10, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp.HCM
  • Hoặc gửi qua Email: [email protected] – Website: phatdatrealtor.com.vn