Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa công bố có sự thay đổi về thông tin cá nhân của ông Bùi Quang Anh Vũ. Các thông tin khác không có sự thay đổi:

Nội dung thay đổi

Thông tin cũ:

Hình thức đăng ký: Đăng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên:BÙI QUANG ANH VŨ
Giới tính:Nam
Chức danh:Tổnggiám đốc
Sinh ngày:04/11/1975
Dântộc:Kinh                              
Quốctịch:ViệtNam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:079075003018
Ngày cấp:20/07/2018
Nơi cấp:Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Địa chỉ thường trú: 27D Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Thànhphổ Hồ Chí Minh, ViệtNam
Địa chỉ liên lạc: 27D Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Thànhphổ Hồ Chỉ Minh, ViệtNam

Thông tin mới:

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên:BÙI QUANG ANH VŨ
Giới tính:Nam
Chức danh:Tổng giám đốc
Sinh ngày:04/11/1975
Dân tộc:Kinh  
Quốc tịch: ViệtNam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079075003018
Ngày cấp: 26/12/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lỷ hành chỉnh về Trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú:27D Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam
Địa chỉ liên lạc:27D Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phổ Hồ Chí Minh, ViệtNam