1. Công ty Phú Mỹ Hưng là chủ đầu tư dự án tại khu đất 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM trên cơ sở sáp nhập vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội.
 2. Công ty Phú Mỹ Hưng nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP và đầu tư Nguyễn Kim, cùng các cá nhân khác theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2015/CNCP/NKG-PMH ngày 26/11/2015 nên không liên quan đến Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood II). Đồng thời, Công ty Phú Mỹ Hưng không biết và không trực tiếp làm việc với Công ty Vinafood II.
 3. Về cơ sở pháp lý sử dụng đất tại 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM:
  Ngày 20/12/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT28263 cho khu đất có diện tích 7.327,9m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM. Đồng thời Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Khu đất và dự án.
 4. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và phê duyệt theo các văn bản dưới đây:
  • Ngày 14/10/2016, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng phần ngầm số 186/GPXD cho dự án 132 Bến Vân Đồn.
  • Ngày 20/01/2017, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng phần thân số 18/GPXD cho dự án 132 Bến Vân Đồn.
  • Ngày 10/02/2017, Sở Xây dựng có công văn số 1684/SXD-PTN&TTBĐS về xác nhận dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại – văn phòng tại số 132 Bến Vân Đồn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.
  • Ngày 28/6/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 113/GĐ-GĐ1 chấp nhận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình dự án 132 Bến Vân Đồn (đính kèm văn bản).
 5. Dự án đã được công nhận đủ điều kiện cấp sổ:
  Ngày 17/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 7826/STNMT-QLĐ về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng tại dự án 132 Bến Vân Đồn, tại văn bản này Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến cho Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM tiếp nhận hồ sơ để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người mua căn hộ tại dự án.

Dựa vào các cơ sở pháp lý, Công ty Phú Mỹ Hưng khẳng định:

 • Công ty bán sản phẩm của dự án và bàn giao căn hộ cho Khách hàng theo đúng quy định Pháp luật.
 • Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý về phương diện đầu tư, xây dựng, kinh doanh và có các văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty không vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án tại khu đất 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP. HCM.
 • Công ty Phú Mỹ Hưng và Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt khẳng định quá trình triển khai dự án 132 Bến Vân Đồn không liên quan đến các cá nhân, lãnh đạo của Công ty Vinafood II và Công ty Vinafood II.