Bên cạnh VRE, PDR, một số cổ phiếu bất động sản khác dự kiến sẽ được rót thêm tiền gồm HDG, KBC, DXG, VIC.

MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) đã công bố danh mục cơ cấu định kỳ quý I/2024. Trong kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Local Index thêm mới duy nhất FTS (Chứng khoán FPT) và không loại bất kỳ cổ phiếu nào, qua đó nâng số lượng cổ phiếu trong danh mục lên 44.

Tại ngày 7/3, quy mô danh mục VNM ETF đạt hơn 557,6 triệu USD (~13.750 tỷ đồng). Quỹ ước tính sẽ mua vào khoảng 3,2 triệu cổ phiếu FTS với tỷ trọng 1,4% danh mục.

Bên cạnh đó, quỹ sẽ tăng mạnh tỷ trọng một số cổ phiếu như VRE, PDR – mỗi mã được dự kiến mua 1 triệu đơn vị. Ngoài ra, quỹ gom thêm từ 100.000-800.000 cổ phiếu gồm: SHB , DXG, HDG, VIC, GEX, SHS,…

Ngược chiều, VNM ETF dự bán ra 1,6 triệu cổ phiếu HPG, SSI (1,2 triệu cổ phiếu), VND (1 triệu), VIX (1,2 triệu cổ phiếu), NVL (1,1 triệu đơn vị),…

Năm 2023, VNM ETF chính thức thay đổi chỉ số tham chiếu sang MVIS Vietnam Local Index (gồm 100% cổ phiếu Việt Nam) và hút ròng tổng cộng 71,3 triệu USD (~1.700 tỷ đồng). Từ đầu năm 2024 đến nay, quỹ bị rút vốn nhẹ với giá trị hơn 0,6 triệu USD.

>> Nhiều quỹ ‘cá mập’ Hàn Quốc muốn gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguồn: Người Quan Sát