Trong kỳ cơ cấu này, quỹ ETF quy mô gần 560 triệu USD không loại bất kỳ cổ phiếu nào, song dự giảm mạnh tỷ trọng tại HPG, NVL và 3 cổ phiếu chứng khoán thuộc top thanh khoản HoSE.

MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố danh mục cơ cấu định kỳ quý I/2024. Trong kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Local Index thêm mới duy nhất FTS và không loại bất kỳ cổ phiếu nào, qua đó nâng số lượng cổ phiếu trong danh mục lên 44.

Tại ngày 7/3, quy mô danh mục VNM ETF đạt hơn 557,6 triệu USD (~13.750 tỷ đồng). Quỹ ước tính sẽ mua vào khoảng 3,2 triệu cổ phiếu FTS với tỷ trọng 1,4% danh mục. Bên cạnh đó, quỹ sẽ tăng mạnh tỷ trọng một số cổ phiếu, trong đó VRE và PDR được dự kiến mua 1 triệu đơn vị/mã.

Ngược lại, VNM ETF dự giảm tỷ trọng đối với HPG (1,6 triệu cổ phiếu), SSI (1,2 triệu cổ phiếu), VND (1 triệu cổ phiếu), VIX (1,2 triệu cổ phiếu), NVL (1,1 triệu cổ phiếu),…

Năm 2023, VNM ETF chính thức thay đổi chỉ số tham chiếu sang MVIS Vietnam Local Index (gồm 100% cổ phiếu Việt Nam) và hút ròng tổng cộng 71,3 triệu USD (~1.700 tỷ đồng). Từ đầu năm 2024 đến nay, quỹ bị rút vốn nhẹ với giá trị hơn 0,6 triệu USD.

>> Hơn 3.300 tỷ đồng đã rút khỏi các quỹ ETF Việt Nam

Nguồn: Người Quan Sát