Thanks to constant growing business performance, Phat Dat Real Estate Development Corporation (Stock Code: PDR) is positively restructuring its capital, including continuous loan settlements. As a result, short-term and long-term debts is expected to narrow down to VND 1,018.9 billion by the end of July 2021.

Phat Dat showcases its impressive speedy development and sustainable internal resources in all business aspects, especially in the first 3 years of implementing the New Era strategy (2019-2023). Typically, in 2019, PDR’s net revenue exceeded VND 3,400 billion, and pre-tax profit reached over VND 1,105 billion, up 45.8% YoY. In 2020, despite the economy and market greatly affected by the Covid-19, net revenue was over VND 3,911 billion, and pre-tax profit was at VND 1,540.22 billion, increasing by 15% and 39.3% YoY, respectively.

bat dong san phat dat tich cuc giam cac khoan no vay
PDR’s Landholdings and business performance over the years

At the end of 1Q2021, Phat Dat remained in the Top 15 most profitable real estate enterprises in the quarter with net revenue of VND 586.1 billion. Profit before tax and profit after tax reached VND 314.93 billion and VND 251.07 billion, respectively, equivalent to an increase of over 60% YoY. Simultaneously, the PDR ticker, as well as PDR’s market capitalization, also continually thrived, becoming a positive contributor to the overall gain of the VN-Index. As of 14th June 2021, PDR shares were traded at VND 91,400/share, up 118% compared to the beginning of 2021, elevating PDR’s market cap to more than VND 44,490 billion or USD 1.93 billion.

As for long-term loans, the outstanding balance as of 31st March 2021 is standing at VND 874.94 billion. On 15th April 2021, PDR paid VND 250 billion of bond issued in 2019 before maturity. Following, Phat Dat issued 2021’s second bond of VND 150 billion in April and 2021’s third bond of VND 130 billion in May. Therefore, PDR’s total long-term debt is estimated at about VND 904.9 billion at the end of July 2021.

The strong cash flow with such impressive revenue and profit performance has enabled Phat Dat to restructure its loans, and expectedly, the total debts will be at about VND 1,000 billion by late July 2021.

Specifically, as of 31st March 2021, PDR’s short-term loans stood at VND 1,303.6 billion. In April and May 2021, PDR paid off VND 878.55 billion of bank loans (205 billion VND) and loans from Vietnam New Urban Center LP Fund (521.55 billion VND). It is expected that in June and July 2021, PDR will continue to settle a total of VND 411.122 billion of bonds issued in 2020; resulting in short-term loans by 31st July 2021 will be only VND 114 billion.

bat dong san phat dat tich cuc giam cac khoan no vay 2
Biểu đồ cấu trúc nợ vay của PDR qua các năm và ước tính đến 31/07/2021.

Meanwhile, PDR’s equity is estimated at VND 7,119.34 billion at the end of July 2021. When subtracting the minority interest, the remaining equity is VND 5,575.24 billion; thus, the estimated debt-to-equity (D/E) ratio at 18.2% is well below the average 77.2% D/E of same-scale businesses in the real estate industry.

With a high reputation in the market and such a low D/E ratio, Phat Dat is proactive in mobilizing new funding sources and increasing its total debts to finance projects that bring about high profitability and stable cash flows in the coming time.

Dự kiến trong tháng 6 và tháng 7/2021, PDR sẽ tiếp tục tất toán tổng cộng hơn 411 tỷ đồng nợ vay cho các khoản trái phiếu đã phát hành năm 2020; dẫn đến khoản vay ngắn hạn tính đến 31/7/2021 sẽ chỉ còn lại 114 tỷ đồng.

Về khoản vay dài hạn, dư nợ tại ngày 31/3/2021 là gần 875 tỷ đồng. Đến ngày 15/4/2021, PDR đã tất toán trước hạn 250 tỷ đồng nợ trái phiếu của năm 2019. Trong tháng 4 và tháng 5/2021, Phát Đạt lần lượt phát hành thêm 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 và 130 tỷ đồng trái phiếu đợt 3 năm 2021. Do đó, tổng các khoản nợ vay dài hạn của PDR ước tính đến cuối tháng 7/2021 khoảng gần 905 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản phải trả dài hạn khác của PDR đến từ hai dự án đã chuyển nhượng là The EverRich 2 và The EverRich 3 với tổng giá trị hơn 5.547 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây thực chất không phải là khoản nợ của PDR, bởi hai dự án này PDR đã nhận đủ tiền và bàn giao toàn bộ trách nhiệm và quyền lợi cho đối tác để tiếp tục đầu tư, kinh doanh từ năm 2019.

Sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất theo quy định của pháp luật, khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào doanh thu, đồng thời The EveRich 2 và The EverRich 3 cũng không còn nằm trong cơ cấu hàng tồn kho cũng như nợ phải trả của PDR.

Như vậy, ước tính tổng các nghĩa vụ nợ vay thực tế của PDR tính đến thời điểm cuối tháng 7/2021 sẽ chỉ còn lại gần 1.019 tỷ đồng.

Trong khi đó vốn chủ sở hữu của PDR ước tính tại cuối tháng 7/2021 là hơn 7.119 tỷ đồng. Nếu trừ phần lợi ích cổ đông thiểu số, vốn chủ sở hữu còn lại hơn 5.575 tỷ đồng. Do đó, ước tính tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu (D/E) của Phát Đạt là 18,2% thấp hơn hẳn tỷ lệ D/E trung bình của các doanh nghiệp cùng quy mô trong ngành bất động sản là 77,2%.

Với uy tín cao trên thương trường, tỷ lệ nợ vay thấp so với vốn chủ sở hữu sẽ giúp Phát Đạt luôn chủ động trong việc huy động thêm nguồn vốn vay mới cũng như sẵn sàng gia tăng nợ vay để tài trợ cho việc phát triển các dự án mang lại hiệu suất sinh lời cao và dòng tiền ổn định trong thời gian tới. 

Hiện tại, Phát Đạt đang triển khai 2 dự án theo hình thức BT như: dự án Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng và dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại). Trong đó, Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng được thanh toán một số quỹ đất với tổng diện tích tại quận 1, thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh…; còn dự án Khu Cổ Đại được thanh toán bằng các quỹ đất ở thành phố Thủ Đức.

Ngoài mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản nhà ở, hiện nay Phát Đạt còn đầu tư vào 3 mảng kinh doanh mới là: bất động sản khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, nhằm tạo nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là xu hướng chung của nhiều công ty bất động sản trong thời gian gần đây nhằm tạo dòng tiền liên tục

Đối với mảng bất động sản khu công nghiệp, hiện nay PDR đang sở hữu 24 ha tại cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án này là bước đầu PDR triển khai phát triển loại hình kinh doanh này, dự kiến dự án sẽbắt đầu đóng góp doanh thu cho Phát Đạt vào năm 2023. Trong năm 2021, Phát Đạt cũng vừa ký kết với các đối tác tại Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu để thâu tóm quỹ đất lên đến gần 6.000 ha để phát triển khu công nghiệp, và đặc biệt sắp tới, PDR sẽ lấn sân thêm tại Đà Nẵng.

Đối với mảng năng lượng tái tạo, hiện nay Phát Đạt đang trong giai đoạn nghiên cứu triển khai, dự tính sẽ có khoảng 650 MW điện gió và 1,300 MW điện mặt trời trong giai đoạn từ đây đến 2025. Các dự án điện sẽ chủ yếu tập trung các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên … vốn có năng lực cốt lõi là phát triển bất động sản để gia tăng các quỹ đất lớn và tiềm năng về điện tái tạo. Chúng tôi đánh giá đây là một mảng có nhiều tiềm năng do nhu cầu về điện vẫn còn thiếu rất nhiều và chưa được đáp ứng đầy đủ, từ đây tới năm 2025. Kỳ vọng mang về cho PDR những nguồn thu ổn
định và lâu dài cho sự phát triển Doanh nghiệp trong các năm tiếp theo.

Đối với mảng kinh doanh và dịch vụbất động sản, Phát Đạt vừa mới thành lập Công ty Phát Đạt Realtor với nhiệm vụ ban đầu sẽ chào bán các sản phẩm của Phát Đạt trong năm nay. Trong diễn tiến của tình hình chung, chúng tôi đánh giá mảng này sẽ còn cần PDR tập trung đầu tư nhiều hơn để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngànhnhư Đất Xanh (DXG VN) đang chiếm lĩnh thị trường phía Nam,ngoài ra các công ty lớn khác như Vinhomes (VHM VN) hay No Va Land (NVL VN) cũng có đội ngũ bán hàng riêng.

Nguồn: CafeF