Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa công bố có sự thay đổi vốn điều lệ từ 4.297.719.160.000 vnđ lên 6.716.462.190.000 vnđ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông PDR, tỷ lệ phát hành so với vốn ban đầu là 36,3%.