Tài sản bảo đảm gồm cổ phiếu Phát Đạt mã chứng khoảng PDR (bảo đảm bởi bên thứ ba). Số lượng, giá trị tài sản đảm bảo, cách tính giá trị tài sản đảm bảo thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan và quy định tại các văn kiện trái phiếu.

Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2021 với tổng giá trị 230 tỷ đồng. Trái phiếu đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của Công ty và được tự do chuyển nhượng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 13%/năm. Giá bán trái phiếu bằng mệnh giá là 100 triệu đồng. Tiền lãi trái phiếu sẽ được trả 3 tháng/lần (trả sau, vào ngày trả lãi), còn tiền gốc trái phiếu sẽ trả một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Tài sản bảo đảm gồm cổ phiếu PDR (bảo đảm bởi bên thứ ba). Số lượng, giá trị tài sản đảm bảo, cách tính giá trị tài sản đảm bảo thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan và quy định tại các văn kiện trái phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7 này. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 nhà đầu tư.

Số tiền huy động được sẽ chi tài trợ vốn cho dự án Phân khu 4, 2 và 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Đồng thời, Công ty cũng tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I, Tp.HCM.

PDR
Ảnh minh họa

Trên thị trường, cổ phiếu PDR liên tục tăng nóng, hiện thị giá đang vào mức 96.000 đồng/cp, tăng hơn 2,3 lần kể từ đầu năm.

Nguồn: CafeF