CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu sụt giảm gần như hoàn toàn so với cùng kỳ, xuống còn vỏn vẹn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn ghi nhận 853 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, Phát Đạt không ghi nhận doanh thu chuyển nhượng đất trong kỳ, con số 5 tỷ đồng từ doanh thu cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính lại tăng đột biến, gấp gần 665 lần với giá trị ghi nhận 532 tỷ đồng, chủ yếu phát sinh khoản lãi chuyển nhượng công ty con. Ngoài ra, chi phí tài chính đạt 107 tỷ đồng, được tiết giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

ueg 1689850700909 168985070103914929215
Bán công ty con thu hơn 500 tỷ đồng, lợi nhuận Phát Đạt (PDR) quý 2 vẫn sụt giảm mạnh 5

Sau khi trừ giá vốn và các chi phí khác, Phát Đạt lãi ròng 276 tỷ đồng trong quý 2/2023, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận giảm so với quý 2/2022, Phát Đạt cho biết do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án bất động sản không được thuận lợi. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

fweg 1689850701551 1689850701637668677449
Bán công ty con thu hơn 500 tỷ đồng, lợi nhuận Phát Đạt (PDR) quý 2 vẫn sụt giảm mạnh 6

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PDR đạt hơn 197 tỷ đồng và lãi ròng đạt gần 300 tỷ đồng, lần lượt giảm 87% và 57% so với cùng kỳ năm trước.

Sang năm 2023, Phát Đạt đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 26% kế hoạch về doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Phát Đạt giảm 2.200 tỷ đồng (~10%) so với đầu năm xuống mức 20.633 tỷ đồng. Tồn kho chiếm gần 59% tổng tài sản với giá trị cuối kỳ lên đến 12.171 tỷ đồng chủ yếu nằm dưới dạng giá trị quỹ đất đã được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản tại các dự án The EverRich 2 (River City), Bình Dương Tower, Tropicana Bến Thành Long Hải, Phước Hải,…

Tính đến hết quý 2/2023, tổng nợ phải trả của Phát Đạt giảm gần 1.500 tỷ đồng xuống mức 12.111 tỷ đồng, gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Số dư nợ vay cuối kỳ đạt xấp xỉ 3.900 tỷ đồng, giảm 550 tỷ đồng so với đầu năm.

pdr 1689850702102 1689850702175593137170
Bán công ty con thu hơn 500 tỷ đồng, lợi nhuận Phát Đạt (PDR) quý 2 vẫn sụt giảm mạnh 7

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

Nguồn: Cafef