Căn cứ văn bản số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân TPHCM về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm tuân thủ chỉ đạo của cơ quan nhà nước về phòng chống dịch, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, giữ gìn sức khỏe cho Cán bộ nhân viên (CBNV), Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất  Động Sản Phát Đạt trân trọng thông báo về phương án tổ chức làm việc như sau:

Xem thông báo V/v Tổ chức phương án làm việc tạ đây