Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại Bình Dương kết nối, xây dựng định hướng, tạo môi trường nghiên cứu khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, mô hình sản xuất kinh doanh…

Thanh lap Trung tam Doi moi sang tao Viet NamQuyết định 2179/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại Bình Dương.

Ngày 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại Bình Dương.

Theo đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ, bền vững giữa Việt Nam và Singapore, điển hình cho việc hình thành phát triển và lan toả mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) rộng khắp đất nước trong hơn 27 năm qua.

Đồng thời, việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại Bình Dương sẽ thực hiện kết nối, xây dựng định hướng, tạo môi trường nghiên cứu khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, mô hình sản xuất kinh doanh đáp ứng xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình đổi mới, sáng tạo, tập trung các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tạo dựng hệ sinh thái mới cho cộng đồng doanh nghiệp; thu hút các thành phần và nguồn lực xã hội cùng tham gia để tạo ra các mô hình, sản phẩm, dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của Bình Dương.

Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore hướng đến mô hình hợp tác ba nhà, tạo điều kiện để doanh nghiệp, viện trường phát huy được tiềm năng, nâng cấp năng lực thông qua các hoạt động thương mại hóa, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiến sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hơn, thích ứng với xu hướng phát triển xanh và bền vững của thế giới.

Bên cạnh đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore đóng vai trò chiến lược đóng góp vào bước chuyển mình cần thiết của Bình Dương, tạo ra những cơ hội mới để thúc đẩy học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo với các đối tác Singapore trong thời gian qua như Đại học Quốc gia Singapore, Trường Bách khoa Singapore, Trường bách khoa Nanyang, Enterprise Singapore… kết nối với các đối tác đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Đây cũng là các bước chuẩn bị cần thiết để tiến tới xây dựng mô hình Khu công nghiệp khoa học và công nghệ, đóng góp vào quá trình triển khai và phát triển của đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới.

Được biết, quyết định cũng giao Tổng Công ty Becamex IDC chủ trì xây dựng, phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và bảo đảm kinh phí hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore.

Nguồn: VnEconomy