Mức tăng trưởng 5,05% của năm 2023 dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn là một con số tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu.

Nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế trong năm 2023

Nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế trong năm 2023

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2023 ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng khá cao, cao hơn quý IV các năm 2012-2013 và 2020-2022.

Cụ thể, tốc độ tăng GDP quý IV các năm 2011-2023 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: 7,05%; 5,99%; 6,38%; 7,29%; 7,38%; 7,49%; 8,18%; 7,78%; 7,52%; 4,7%; 5,22%; 5,96%; 6,72%.

Trong khoảng thời gian này, các năm 2020-2022 là thời kỳ nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, do vậy, các quý IV đều có mức tăng trưởng tăng. Quý IV năm nay, tăng trưởng GDP cao hơn cả, cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế.

Với việc GDP quý IV bứt tốc, thì GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước. Mức tăng trưởng này chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 theo quý và theo ngành
Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 theo quý và theo ngành

Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, đây vẫn là mức tăng trưởng đáng ghi nhận và là nỗ lực chung của toàn nền kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, năm 2023, kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi, vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

“Suy thoái toàn cầu chính là cú sốc lớn đối với nền kinh tế mở Việt Nam. Nhưng nền kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều quốc gia trên thế giới kỳ vọng”, ông Andrea Coppola, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Năm 2023 là năm ghi nhận khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu một số nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, ứng dụng mô hình công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng đã đem lại hiệu quả kinh tế.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2023 tăng 3,88% so với năm trước, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,74% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,71%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, trong khu vực công nghiệp và xây dựng lại gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 1,0 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Ngược lại, các hoạt động thương mại, du lịch sau một thời gian ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, đã duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ năm 2023 tăng 6,82% so với năm trước, cao hơn mức tăng 2,01% và 1,75% của các năm 2020-2021.

Sự phục hồi của khu vực dịch vụ chính là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý IV và cả năm 2023.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2023, Tổng cục Thống kê cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực dịch vụ chiếm 42,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,38% (cơ cấu tương ứng của năm 2022 là 11,96%; 38,17%; 41,32%; 8,55%).

Về sử dụng GDP năm 2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,52% so với năm 2022, đóng góp 41,04% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 4,09%, đóng góp 26,64%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 2,54%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 4,33%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 32,32%.

Một thông tin quan trọng khác, theo Tổng cục Thống kê, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022.