Sáng ngày 26/04/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt (Mã Chứng khoán HoSE: PDR) tổ chức buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, tại sảnh Lotus, Khách sạn Rex, Quận 1.

Phat Dat to chuc thanh cong Dai hoi dong coÔng Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT PDR phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 :

  • Kết quả kinh doanh năm 2023, Phát Đạt đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 682 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu Phát Đạt (Mã Chứng khoán HoSE: PDR) vào cuối năm 2023 tăng lên gấp 2,05 lần so với cùng thời điểm năm 2022.
  • Tháng 6/2023, số lượng cổ đông của Phát Đạt là 16.199; đến cuối tháng 3/2024 số lượng cổ đông đã lên 32.838, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.
  • Trả nợ dứt điểm trái phiếu đúng hạn và trước hạn là 2.534,3 tỷ đồng, đưa dư nợ trái phiếu về Zero đồng.
  • Hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa ra thị trường 4 đến 6 dự án với tổng giá trị sản phẩm từ 30.000 đến 40.000 tỷ đồng.
  • Hoàn thiện đội ngũ nhân sự cấp cao để sẵn sàng cho vận hội mới.

1714121259 816 Phat Dat to chuc thanh cong Dai hoi dong coChủ tọa Đoàn điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NĂM 2024

Năm 2024 với định hướng “Sẵn sàng cho vận hội mới”, Phát Đạt sẽ tập trung vào các mục tiêu trọng tâm:

  • Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 880 tỷ .
  • Tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án.
  • Tập trung bán hàng để có dòng tiền ổn định.
  • Tập trung tìm kiếm các quỹ đất có vị trí đắc địa để đầu tư phát triển dự án.

Với bề dày kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực Bất Động Sản, Phát Đạt vững tin hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

1714121261 611 Phat Dat to chuc thanh cong Dai hoi dong co

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.