Ngày 16/11/2002, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhận được văn bản số 3815/CSKT-P5 của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công An đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu, phục vụ công tác xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt khẳng định các nội dung sau:

  1. Công văn số 3815/CSKT-P5 ngày 16/11/2002 chỉ đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác xác minh để Bộ Công An điều tra một vụ án khác, không liên quan đến Công ty Phát Đạt.
  2. Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không liên quan đến Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.
  3. Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không ký kết, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội (“Công ty Vĩnh Hội”).