Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt được 100% kế hoạch, HĐQT Phát Đạt (PDR) sẽ xem xét việc bổ sung số vốn còn thiếu thông qua việc vay vốn từ các ngân hàng như MBBank, VPBank.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông báo cập nhật lại phương án chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi công ty phát hành riêng lẻ hơn 67 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Theo đó, PDR quyết định duy trì nguyên số cổ phiếu, tỷ lệ, và giá chào bán, cũng như mức sử dụng vốn thu được cho từng dự án so với quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Công ty sẽ tiến hành phát hành hơn 134 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ chào bán là 5,5:1 (mỗi cổ đông nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Cổ đông không thể chuyển nhượng quyền mua này.

Đáng chú ý, 7 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua hơn 67 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PDR trong năm 2023 sẽ không được phép tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán này.

Phát Đạt (PDR) cập nhật lại phương án chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu
Phát Đạt (PDR) cập nhật lại phương án chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu

Trong thông báo này, PDR đã cập nhật tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 29/12/2023 là 7,03%, so với 2,88% như được nêu trong tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Ngoài ra, Công ty đã phân bổ chi tiết mục đích sử dụng vốn tại từng dự án sau khi thu được nguồn tiền từ đợt chào bán.

PDR cũng thông báo rằng trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt được 100% kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc bổ sung số vốn còn thiếu thông qua việc vay vốn từ các ngân hàng như MBBank, VPBank, cùng các nguồn tiền từ hoạt động bán hàng tại các dự án nếu cần thiết.

Hiện tại, MBBank là ngân hàng có dư nợ cho PDR vay cao nhất, với số tiền vay tính đến ngày 31/12/2023 là hơn 1.361 tỷ đồng, chiếm 80% tổng số vốn vay từ ngân hàng và gần 44% tổng nợ vay của công ty.

>> Soi tồn kho của 10 ‘ông lớn’ bất động sản

Nguồn: Người Quan Sát