Theo báo cáo tài chính quý II/2023, cả giai đoạn từ tháng 3/2023 đến hết tháng 6/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) chỉ thu về vỏn vẹn 5 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh, giảm sốc so với con số 853 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu nằm toàn bộ từ việc cung cấp dịch vụ, không ghi nhận bất kỳ giao dịch bất động sản nào được diễn ra trong 3 tháng vừa qua.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán đã chiếm tới 66% doanh thu, khiến lãi gộp đem về từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Phát Đạt chỉ ghi nhận 1,7 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 758 tỷ đồng).

Trái ngược lại doanh thu thuần kém sáng, khoản thu từ hoạt động tài chính lại bật tăng lên gần 532 tỷ đồng, tương ứng tăng tới 665 lần so với cùng kỳ. Nguyên do có khoản thu đột biến này bởi trong quý II/2023, Phát Đạt ghi nhận phát sinh từ thương vụ chuyển nhượng cổ phần công ty con, phần còn lại đến từ lãi tiền gửi chiếm hơn 704 triệu đồng.

Ngoài ra, các khoản chi phí của công ty bất động sản trên cũng được tiết giảm triệt để từ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho đến chi phí tài chính đều ghi nhận đi xuống, có chỉ tiêu giảm tới hơn 50%.

Theo đó, dù doanh thu thuần “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng so với cùng kỳ, Phát Đạt vẫn lãi hơn 275 tỷ đồng trong quý II/2023, tuy giảm 32% so với cùng kỳ nhưng vẫn là một con số tích cực trong bối cảnh không phát sinh bất kỳ giao dịch bất động sản nào sau một quý.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Phát Đạt cho biết, do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án không được thuận lợi. Đồng thời do chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận đạt 197 tỷ đồng doanh thu thuần và 298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 86,7% và 56% so với cùng kỳ. Năm 2023, Phát Đạt đặt ra kế hoạch kinh doanh tương đối thận trọng nên dù các chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ, công ty vẫn đã hoàn thành được 50% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2023 của công ty ghi nhận 20.632 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản phải thu ngắn hạn liên quan đến CTCP Địa ốc Sài Gòn – KL chỉ còn hơn một nửa so với đầu năm, với hơn 777 tỷ đồng.

Đây có thể là khoản doanh thu đã được ghi nhận một phần vào khoản thu tài chính của doanh nghiệp. Trong quý II/2023, Phát Đạt là hoàn tất bán toàn bộ 27,86% quyền sở hữu trong CTCP Địa ốc Sài Gòn – KL và không còn ghi nhận doanh nghiệp này là đơn vị thành viên.

Hàng tồn kho ghi nhận gần như đi ngang so với đầu năm, đạt 12.170 tỷ đồng, bao gồm 12.170 tỷ đồng bất động sản và 383 triệu đồng tiền hàng hoá.

Nợ phải trả của công ty tại cuối quý II/2023 ghi nhận giảm đáng kể, đạt 12.110 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở các khoản nợ ngắn hạn.

Nợ tài chính đạt 3.888 tỷ đồng, bao gồm 1.070 tỷ đồng vay ngân hàng, 1.456 tỷ đồng trái phiếu (giảm mạnh so với đầu năm) và 1.360 vay các bên khác.

Trên thị trường, Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp bất động sản có động thái mua lại trái phiếu trước hạn tích cực nhất kể từ cuối năm 2022, theo đó giúp khối nợ trái phiếu của doanh nghiệp “thu hẹp” hàng nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 21/7, cổ phiếu PDR đang chạm trần ở vùng giá 20.800 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: tại đây