Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSe: PDR) được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất tại nhóm vốn hóa lớn (Large cap) và là doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản duy nhất có mặt trong danh sách này. 

Ngày 15/12/2023, tại Lễ trao giải Cuộc Bình Chọn Doanh Nghiệp Niêm Yết 2023 (VLCA), có hơn 50 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất trong minh bạch thông tin đã được vinh danh. Trong đó, Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất năm 2023.  PHAT DAT DUOC VINH DANH TOP 10 DOANH NGHIEP NIEM

Đại diện Công ty Phát Đạt nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất 

Sự kiện được tổ chức kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đại diện gần 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường. Năm 2023 là năm thứ 16 Cuộc bình chọn đồng hành cùng TTCK Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. 

Được biết, bên cạnh nội dung đánh giá Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững, Cuộc bình chọn VLCA sẽ thực hiện đánh giá sâu hơn tình hình quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết với một bộ tiêu chí riêng, qua đó khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công ty nhằm hướng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững. 

 Như vậy, trải qua quá trình thẩm định và đánh giá gắt gao, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất tại nhóm vốn hóa lớn (Large cap). Đây là giải thưởng ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp trong việc minh bạch, công bố đầy đủ thông tin trước nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng suốt thời gian qua. 

1702961664 437 PHAT DAT DUOC VINH DANH TOP 10 DOANH NGHIEP NIEM

Nhận định quản trị công ty là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong những năm qua, Ban Lãnh đạo Phát Đạt không ngừng nâng cao công tác quản trị, đảm bảo thực hiện công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.  

 Từ năm 2018 đến nay, Phát Đạt duy trì cấu trúc HĐQT, vai trò và hiệu quả hoạt động thông qua mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc; có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị; các thành viên HĐQT với chuyên môn đa dạng, bao gồm cả kinh tế và kỹ thuật. Các thành viên HĐQT có nhiệm vụ theo sát tình hình hoạt động công ty; tham gia thảo luận thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc; tuân thủ các quy định về công bố thông tin kịp thời theo quy định; thực hiện 32 cuộc họp HĐQT, thông qua 48 nghị quyết với số lượng tham dự là 7/8 thành viên và có mặt 100% các cuộc họp.  

Công tác quản trị và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Phát Đạt luôn được đánh giá cao về sự minh bạch, kịp thời và hiệu quả. Thành tích đến đúng lúc khi Phát Đạt sắp kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển; điều này đã tạo thêm động lực, niềm tin cho Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên hướng đến sự phát triển bền vững và nâng tầm giá trị thương hiệu công ty trong năm 2024.