UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định giao đất, cho thuê đất đợt 1 cho Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Hose: PRD) để thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao đất, cho thuê đất (đợt 1) cho Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt với diện tích 212.992 m2 đất.

Trong đó có 78,8m2 đất bằng chưa sử dụng; 1.639,5m2 đất trồng cây hàng năm khác; 19.972,7m2 đất giao thông; 7.467,7m2 đất thuỷ lợi; 182.818,3m2 đất chuyên trồng lúa nước; 737,6m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa; 277,5m2 đất nuôi trồng thuỷ sản.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, làm cơ sở để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa sau khi Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt theo quy định.

Trước đó vào năm 2020, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Theo đó, dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước do Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.342 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.021 tỷ đồng và chi bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 321 tỷ đồng.

Nguồn: tại đây