Dữ liệu của TCBS cho thấy Phát Đạt, DIC, Văn Phú, Kinh Bắc, Đất Xanh,… là những doanh nghiệp tồn kho trên mức nghìn ngày.

Báo cáo mới đây của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) dựa trên phân tích sơ bộ báo cáo tài chính của 1.579 doanh nghiệp (thuộc 10 ngành) niêm yết trên sàn chứng khoán ghi nhận, doanh thu các ngành đều giảm. Nghiêm trọng nhất là hai ngành bất động sản và xây dựng.

Báo cáo này còn đánh giá, đến hết quý II/2023, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Đặc biệt, doanh nghiệp xây dựng và bất động sản gặp vấn đề lớn nhất về dòng tiền khi số ngày phải thu (là thời gian bình quân để thu hồi công nợ sau khi doanh nghiệp bán hàng) và số ngày tồn kho tăng lên nhiều lần.

Trong khi đó, dữ liệu cập nhật của TCBS cho thấy, một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang có số ngày tồn kho vượt quá nghìn ngày, thậm chí nhiều chục năm.

Cụ thể, với Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) , dữ liệu của TCBS cho thấy, số ngày tồn kho của VPI đang ở mức 1.137 ngày . Lượng hàng tồn kho thể hiện trên báo cáo tài chính của VPI đến hết quý III/2023 là 2.054 tỷ đồng.

Quý III/2023, VPI ghi nhận doanh thu thuần 269 tỷ đồng, thấp nhất từ quý III/2021 đến nay. Dù báo lợi nhuận trước thuế 51 tỷ đồng nhưng lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của VPI lại ở mức -338 tỷ đồng trong quý III/2023.

“Vượt trội” hơn hẳn VPI là Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) khi dữ liệu từ TCBS cho thấy, số ngày tồn kho của KBC đang ở mức 3.051 ngày . Lượng hàng tồn kho thể hiện trên báo cáo tài chính của KBC đến hết quý III/2023 là 12.258 tỷ đồng.

Quý III/2023, KBC ghi nhận doanh thu thuần 247 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của KBC đạt 47 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.291 tỷ đồng của quý liền trước. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của KBC lại ở mức -767 tỷ đồng trong quý III/2023.

Đối với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) , dữ liệu từ TCBS cho thấy, số ngày tồn kho của DIG đang ở mức 2.956 ngày . Lượng hàng tồn kho thể hiện trên báo cáo tài chính của DIG đến hết quý III/2023 là 6.279 tỷ đồng.

Quý III/2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần 235 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của DIG đạt 22 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 17 tỷ đồng của quý liền trước. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của DIG lại ở mức -1.203 tỷ đồng trong quý III/2023.

Đáng chú ý, bỏ rất xa các doanh nghiệp trên về số ngày tồn kho, với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) , dữ liệu từ TCBS cho thấy, số ngày tồn kho của PDR đang ở mức “ngoại hạng” là 49.924 ngày. Lượng hàng tồn kho thể hiện trên báo cáo tài chính của PDR đến hết quý III/2023 là 12.158 tỷ đồng.

Quý III/2023, PDR ghi nhận doanh thu thuần 355 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của PDR đạt 141 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 366 tỷ đồng của quý liền trước. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của PDR ở mức 406 tỷ đồng trong quý III/2023 trong khi lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính lại ở mức -554 tỷ đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) , dữ liệu từ TCBS cho thấy, số ngày tồn kho của DXG đang ở mức 2.919 ngày . Lượng hàng tồn kho thể hiện trên báo cáo tài chính của DXG đến hết quý III/2023 là 14.788 tỷ đồng.

Quý III/2023, DXG ghi nhận doanh thu thuần 1214 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của DXG đạt 183 tỷ đồng, giảm tương đối so với mức 249 tỷ đồng của quý liền trước. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của DXG lại ở mức -186 tỷ đồng trong quý III/2023.

Nguồn: tại đây