Phát Đạt Corporation (mã chứng khoán PDR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 trong đó ghi nhận doanh thu trong quý đạt 1.229 tỷ đồng, giảm 13,1% so với doanh thu đạt được quý 4/2020.

Doanh thu quý 4 vừa qua của Phát Đạt phần lớn đến từ hoạt động chuyển nhượng đất (đạt 1.213 tỷ đồng) – là doanh thu chủ yếu từ việc chuyển nhượng một phần Khu chung cư cao tầng Dự án Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội Bình Định và bàn giao đợt cuối cho khách hàng các nền đất của Khu thấp tầng Dự án phân khu số 9 thuộc Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 2 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí tài chính tăng mạnh lên 73 tỷ đồng (tăng gần 60 tỷ đồng so với cùng kỳ) chủ yếu do khoản tiền vay của công ty tăng mạnh. Tính đến 31/12/2021 Phát Đạt ghi nhận dư nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 800 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.620 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn hơn 3.400 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong quý chỉ chưa đến 5 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ giảm gần hết khoản chi phí môi giới phát sinh. Tuy vậy chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn 31 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 77 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lương và dịch vụ mua ngoài.

Bên cạnh đó trong quý công ty còn ghi nhận khoản chi phí khác gần 17 tỷ đồng, cao hơn so với con số mấy trăm triệu ghi nhận trong quý 4/2020. Đây là khoản chi phí phát triển dự án và các khoản chi khác.

Kết quả quý 4/2021 Phát Đạt báo lãi sau thuế hơn 751 tỷ đồng, tăng gần 50% so với số lãi hơn 502 tỷ đồng đạt được quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 754 tỷ đồng.

Phat Dat Corp lai 751 ty dong 3 thang cuoi nam loi nhuan sau thue 1860 ty compressed

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Phát Đạt đạt 3.620 tỷ đồng, giảm 7,4% so với năm 2020 và cũng chỉ hoàn thành 77% kế hoạch năm. Nhờ giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt hơn 1.860 tỷ đồng, tăng trưởng 52,4% so với số lãi hơn 1.220 tỷ đồng đạt được năm 2020 nhưng cũng chỉ vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả . EPS đạt 3.866 đồng.

Phat Dat Corp lai 751 ty dong 3 thang cuoi nam loi nhuan sau thue 1860 ty 2 compressed

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên trên 2.500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng giá trị khoản phải thu ngắn hạn khác mà phần lớn là phát sinh từ 2 cá nhân, ông Phạm Ngọc Dũng (480 tỷ đồng) và ông Nguyễn Huy Lễ (gần 480 tỷ đồng). Tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 1.126 tỷ đồng.

Phat Dat Corp lai 751 ty dong 3 thang cuoi nam loi nhuan sau thue 1860 ty 3 compressed

Giá trị hàng tồn kho đến cuối năm tăng hơn 2.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên gần 12.200 tỷ đồng – phần lớn từ phát sinh mới hàng tồn kho tại 3 dự án Bình Dương Tower (gần 1.600 tỷ đồng) và Dự án Phước Hải (gần 1.400 tỷ đồng), dự án Trần Phú Đà Nẵng (gần 630 tỷ đồng). Trong khi hàng tồn kho dự án Du lịch sinh thái Nhơn Hội giảm gần 1.100 tỷ đồng, xuống còn 400 tỷ đồng.

Phat Dat Corp lai 751 ty dong 3 thang cuoi nam loi nhuan sau thue 1860 ty 4 compressed

Mới đây, Chủ tịch HĐQT của Bất động sản Phát Đạt mang số cổ phiếu PDR trị giá 1.800 tỷ đồng đi góp vốn thành lập công ty Phát Đạt Holdings trị giá 10,800 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn đạt đăng ký chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thỏa thuận từ 18/1 đến 16/2/2022. Mục đích được ghi rõ là để góp vốn bằng cổ phiếu PDR vào Công ty TNHH Phát Đạt Holdings – là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do ông Nguyễn Văn Đạt làm chủ sở hữu.

Hiện Chủ tịch Phát Đạt đang nắm giữ gần 298 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 60,41% vốn tại doanh nghiệp. Nếu việc bán bớt cổ phần nói trên thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt tại PDR sẽ giảm còn gần 278 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 56,35%.

Bạn có thể xem chi tiết nội dung tại bài viết Chủ tịch Phát Đạt Group thành lập Phát Đạt Holding bằng 20 triệu cổ phiếu PDR trị giá 1800 tỷ đồng