Dành 9.965 tỷ đồng (57,4% tài sản) để đầu tư trái phiếu

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) được thành lập vào tháng 5/2005 với 100% vốn góp bởi Chubb INA International Holdings Limited, một công ty được thành lập tại Hoà Kỳ và là thành viên của Tập đoàn Chubb.

Vào năm 2013, Chubb Việt Nam thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) và sở hữu 100% vốn góp công ty này. Kết thúc năm 2022, Chubb Life FMC đạt tổng doanh thu trên 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 12 tỷ đồng.

Chubb Life Viet Nam Am dong tien qua nua tai.webp
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2005

Dữ liệu từ báo cáo tài chính của Chubb Life cho thấy trong vài năm gần đây, công ty ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể. Đóng góp một phần quan trọng vào thành tựu của công ty này là kênh trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính của Chubb Life, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty là 17.332 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với con số 15.079 tỷ đồng của năm 2021. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 700 tỷ đồng, bao gồm 445 tỷ đồng tiền mặt và 255 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Bên cạnh đó, Chubb Life còn gần 5.592 tỷ đồng tiền đầu tư ngắn hạn, bao gồm 4.561 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, 363 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 224 tỷ đồng tiền tạm ứng cho chủ hợp đồng và 501 tỷ đồng tiền trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chubb Life còn có 10.130 tỷ đồng tiền đầu tư tài chính dài hạn, bao gồm đầu tư vào công ty con 126 tỷ đồng và 10.004 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – dài hạn. 

Ở mục đầu tư vào công ty con, Chubb Life góp vốn vào Công ty TNHH MTV quỹ Chubb Life 26 tỷ đồng và Quỹ Đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb 100 tỷ đồng.

Còn ở mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – dài hạn, Chubb Life nắm giữ 8.608 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 492 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và hơn 921,7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Như vậy, tại ngày 31/12/2022, Chubb Life ghi nhận 502 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn, 492 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dài hạn và gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Tính đến cuối năm 2022, tổng số tiền mà Chubb Life đưa vào kênh trái phiếu là 9.965 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng tài sản. Một phần trong đó được đầu tư vào Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, một doanh nghiệp bất động sản đang đối mặt rất nhiều khó khăn và liên tục khất nợ thanh toán.

Âm dòng tiền dù doanh thu và lợi nhuận được cải thiện 

Báo cáo tài chính của Chubb Life cho biết, hồi cuối năm 2022, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – ngắn hạn của công ty ghi nhận 502 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng mạnh so với con số 276 tỷ đồng hồi cuối năm 2021.

Trong đó có lô 5.000 trái phiếu mã PDRH2123010 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng, được đảm bảo bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Công ty đang sở hữu 500 trái phiếu PDRH2123010 với tổng mệnh giá 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt cũng đã bổ sung tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu bằng 152 triệu cổ phần phổ thông của một công ty con. Công ty con này đang nắm giữ quyền sử dụng đất do nhà nước cho thuê trả bằng tiền hàng năm và tài sản gắn liền với đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu để phát triển dự án du lịch.

Có thể thấy, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam đã rót tiền mua trái phiếu do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt phát hành. Tài sản đảm bảo ban đầu là cổ phiếu PDR. Lô trái phiếu PDRH2123010 được phát hành trong ngày 23/12/2021.

1688720134 387 Chubb Life Viet Nam Am dong tien qua nua tai.webp

 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam rót tiền mua trái phiếu do Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt phát hành

Xét về Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, kết quả kinh doanh của công ty này ngày càng xuống dốc khi các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng đều giảm mạnh trong quý I/2023. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong 3 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 192,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này là 625,5 tỷ đồng. Tương đương mức giảm đến hơn 433 tỷ đồng (69%) so với quý I/2022.

Cùng với đó, lợi nhuận gộp trong quý I/2023 chỉ ở mức 172 tỷ đồng, giảm 354 tỷ đồng, tương đương với mức giảm tới 67% so với cùng kỳ của năm 2022. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ còn 31,5 tỷ đồng, giảm hơn 91% so với 355,1 tỷ đồng trong quý I/2022.

Kết thúc quý I/2023, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Phát Đạt chỉ vẻn vẹn 31 tỷ đồng và 22,4 tỷ đồng, lần lượt chỉ bằng 8,8% và 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 31/3/2023, Phát Đạt ghi nhận tổng tài sản ở mức 21.759 tỷ đồng, đã giảm mất hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng hàng tồn kho chiếm đến 55,8%, tương đương với 12.132 tỷ đồng, đây gần như toàn bộ là các bất động sản đang “đứng im” tại chỗ của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, trong 21.759 tỷ đồng tổng nguồn vốn của Phát Đạt cũng ghi nhận, nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức 13.511 tỷ đồng, chiếm đến 62%.

1688720134 119 Chubb Life Viet Nam Am dong tien qua nua tai.webp

 

Cuối năm 2022, Chubb Life rơi vào tình trạng âm dòng tiền (cụ thể âm 95,6 tỷ đồng)

Chưa rõ việc đầu tư vào trái phiếu có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Chubb Life hay không. Chỉ biết rằng, cuối năm 2022, công ty đã rơi vào tình trạng âm dòng tiền dù doanh thu và lợi nhuận cùng cải thiện.

Cụ thể, tính đến 31/12/2022, Chubb Life ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.593 tỷ đồng, tăng 6,15% so với con số 4.327 tỷ đồng của năm 2021. Nhờ kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận sau thuế của Chubb Life năm 2022 đạt 899,8 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng, tương đương 14,7% so với con số 784,3 tỷ đồng của năm 2021.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Chubb Life tăng từ 15.080 tỷ đồng lên 17.333 tỷ đồng nhưng tiền mặt lại giảm 96,3 tỷ đồng, tương đương 12,1% xuống 700 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, lưu chuyển tiền thuần trong năm của Chubb Life âm 95,6 tỷ đồng dù trước đó là dương 210 tỷ đồng hồi cuối năm 2021. Nguyên nhân đến từ việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm tới 1.494 tỷ đồng.

Nguồn: tại đây