NVL, VRE, DIG, PDR, DXG sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 trong tháng 3.

NVL: Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland thông báo ngày 25/3 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thời gian tổ chức dự kiến là ngày 25/4.

VRE: Vincom Retail thông báo ngày 21/3 sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

DIG: CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp thông báo ngày 20/3 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

PDR: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo ngày 19/3 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thời gian tổ chức dự kiến là trong tháng 4.

DXG: Tập đoàn Đất Xanh thông báo ngày 15/3 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

>> Novaland (NVL): Các CTCK lại bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu, hé lộ tình trạng các lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng?

Nguồn: Người Quan Sát