Trong 3 tháng cuối cùng của năm 2023, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng đất – mảng doanh thu chủ lực của Phát Đạt trong những năm vừa qua.

Nguồn: Báo Lao Động