Ngày 14/11/2022, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Cường đã phê duyệt kết quả thi tuyển cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án: Căn Hộ, Thương Mại Dịch Vụ Và Khách Sạn Tại Số 223-225 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng với 03 tổ chức tư vấn thiết kế tham dự vòng thi tuyển.

Cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án: Căn Hộ, Thương Mại Dịch Vụ Và Khách Sạn Tại Số 223-225 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng được phát động từ 18/10/2022, với hình thức thi tuyển hạn chế, dành cho các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân trong nước và quốc tế.

Cuộc thi nhằm lựa chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc tối ưu nhất làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo của dự án căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn tại số 223-225 trần phú, quận hải châu, thành phố đà nẵng.

Qua 4 ngày chấm thi được Hội Đồng thi tuyển và Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Cường tổ chức từ ngày 10/11/2022 đến ngày 13/11/2022 diễn ra rất thành công, Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Cường thông báo kết quả thi tuyển Dự án Căn hộ, Thương mại dịch vụ và khách sạn tại số 223-225 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ vào kết quả chấm thi số 01/2022/KQCC-HĐ ngày 13/11/2022 của Hội đồng thi tuyển Dự án Căn hộ, Thương mại dịch vụ và khách sạn tại số 223-225 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ vào Thông báo số 0211/2022/QĐ-TGĐ ngày 14/11/2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Cường V/v phê duyệt kết quả chấm chọn phương án kiến trúc Dự án Căn hộ, Thương mại dịch vụ và khách sạn tại số 223-225 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xếp hạng phương án thi tuyển cụ thể như sau:

  1. Giải nhất: Phương án mã số MS:AK.A-INT_01 do Liên danh Công ty Atkins China LimitedCông Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vertical Studio thực hiện.
  2. Giải nhì: Phương án mã số HK.TT-MORP_01 do Công ty cổ phần thiết kế xây dựng A2B Vietnam thực hiện.
  3. Giải ba: Phương án mã số A.TK_SIL.01 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tín An thực hiện

Phương án dự thi mã số MS:AK.A-INT_01 do Liên danh Công ty Atkins China Limited – Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vertical Studio cũng đã được lựa chọn để triển khai các bước thiết kế tiếp theo của dự án.

Dưới đây là một số hình ảnh của phương án được chọn:

CONG BO KET QUA THI TUYEN PHUONG AN THIET KE

1669604170 704 CONG BO KET QUA THI TUYEN PHUONG AN THIET KE

1669604171 974 CONG BO KET QUA THI TUYEN PHUONG AN THIET KE

1669604171 953 CONG BO KET QUA THI TUYEN PHUONG AN THIET KE