Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua, bán đối với các cổ phiếu DDV, DPR, PDR.

Chứng khoán BIDV (BSC): Khuyến nghị mua DDV

BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu DDV với giá mục tiêu là 20.000 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Lợi nhuận ròng 2024F dự phóng tăng +109% svck nhờ giá bán và sản lượng duy trì mức cao, nguyên liệu đầu vào quặng Apatit được đảm bảo.

Tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt lớn (chiếm hơn 40% tổng tài sản) là bệ phóng giúp DDV nghiên cứu các dự án đầu tư.

BSC dự phóng DTT và LNST thuế DDV năm 2024 lần lượt đạt: 3.520 tỷ đồng (+9,9%) và 146 tỷ đồng (+109%), EPS 2024F = 1.001 đồng với các giả định chính như sau: Sản lượng DAP đạt 258 nghìn tấn (+3,1% YoY), giá bán DAP bình quân đạt 13,6 triệu đồng/tấn (+7,5% YoY).

Chứng khoán BIDV (BSC): Khuyến nghị mua DPR

BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DPR với giá trị hợp lý là 49.700 đồng/cp (Upside 24% so với giá đóng cửa ngày 3/4, đã bao gồm lợi suất cổ tức 7%) bởi (1) Định giá 2 KCN chuẩn bị triển khai với giả định KCN Bắc Đồng Phú mở rộng bắt đầu hoạt động vào 2025F và KCN Nam Đồng Phú mở rộng bắt đầu hoạt động vào 2027F, (2) Thu nhập từ đền bù 1.766 ha đất còn lại sẽ được bàn giao hết cho đến 2030.

Chiến lược chuyển đổi mô hình kinh doanh sang phát triển KCN đảm bảo triển vọng tăng trưởng dài hạn cho DPR. Theo đó, BSC dự phóng LNST của DPR sẽ tăng trưởng mạnh với CAGR đạt 46%/năm trong giai đoạn 2024-2025, với giả định (i) KCN Bắc Đồng Phú bắt đầu đi vào hoạt động từ 2025F và ghi nhận cho thuê 20 ha trong năm, (ii) Diện tích đền bù đất trồng cao su trong 2024-2025 đạt lần lượt 41 ha và 259 ha, với đơn giá đền bù là 1 tỷ đồng/ha.

Chứng khoán BIDV (BSC): Khuyến nghị theo dõi PDR

BSC khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu PDR với giá mục tiêu 35.100 đồng/cp (upside +6,8%).

BSC kỳ vọng 2024 là thời điểm đảo chiều của PDR nhờ thành quả giai đoạn tái cấu trúc toàn diện về (1) tài chính: không còn dư nợ trái phiếu, Nợ/VCSH=33% so với mức 57% trung bình ngành và nợ vay đáo hạn 2 năm tới không đáng kể, (2) dịch chuyển sang mô hình bán lẻ, DN tiếp cận vốn vay ngân hàng, tập trung các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực trong 3 năm tới.

Nhóm phân tích dự phóng doanh thu thuần và LNST-CĐTS lần lượt ghi nhận mức tăng trưởng 137,4% CAGR và 38,7% CAGR trong giai đoạn 2023-2026 với điểm rơi bàn giao Bắc Hà Thanh vào 2024, Bình Dương Tower, Cadia Quy Nhơn vào 2025-2026 và Hàn Riverside, Serenity Phước Hải bắt đầu từ năm 2026.

>> Chứng khoán Vietinbank (CTS) đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng hơn 21% YoY, ‘người cũ’ Đèo Cả vào bộ máy HĐQT

Nguồn: Người Quan Sát