Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt về một số dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Binh Dinh vua chi dao gi doi voi loat du

Theo đó, đối với dự án Đầu tư phát triển đô thị tại các Phân khu 2, 4, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án đảm bảo theo quy định; tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật Nhà nước.

Nhà đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn của các dự án này, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2023.

Ông Tuấn cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Đối với dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp tại số 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, bố trí nhân lực, vật lực khẩn trương tổ chức thi công từ tháng 6/2023; thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định; tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật Nhà nước.

Ông Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện phần ngầm của dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư; định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND tỉnh.

Nếu Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án không đảm bảo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định.

Đối với dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, ông Tuấn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án (giai đoạn 1 trong tháng 8/2023), nhất là khu vực đường dẫn vào để thi công và khu tái định cư cho dân.

Đồng thời thực hiện việc tính toán nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất giao cho nhà đầu tư (đợt 1) đảm bảo theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư xem xét, rà soát quy hoạch Khu tái định cư, bố trí đất ở phù hợp đảm bảo theo quy định và đáp ứng nguyện vọng của người dân khi thực hiện việc di dời (Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ thực hiện trước khi giao đất đợt 1).

Ông Tuấn cũng yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, phấn đấu khởi công giai đoạn 1 dự án từ tháng 8/2023 và tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật Nhà nước.

 

Nguồn: tại đây