CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố BCTC kiểm toán năm 2022 với doanh thu thuần đạt 1.505 tỷ đồng, giảm đến 58% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.161 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2021.

Trong báo cáo kiểm toán tiết lộ hai sự kiện quan trọng phát sinh trong năm 2022 của PDR đó là chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL, mua và thanh lý phần vốn góp trong CTCP Địa ốc Hòa Bình.

Điều đáng chú ý đó là Phát Đạt đã mua cổ phần của Địa ốc Hòa Bình và thoái vốn chỉ sau 1 tuần mua . Theo đó, từ ngày 8/7/2022 đến ngày 25/11/2022, Nhóm Công ty lần lượt đã mua tổng cộng 88,99% vốn góp trong Địa ốc Hòa Bình từ các cổ đồng cũ với tổng giá mua là 1.290 tỷ đồng. Theo đó, Địa ốc Hòa Bình trở thành công ty con của Nhóm Công ty.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần, ngày 2/12/2022, Nhóm Công ty đã thanh lý toàn bộ 88,99% cổ phần trong Địa ốc Hòa Bình cho các nhà đầu tư khác với tổng giá trị chuyển nhượng là 1.090 tỷ đồng, lỗ 200 tỷ đồng.

Bán vội công ty con chỉ 1 tuần sau khi vừa mua xong, Phát Đạt (PDR) chịu lỗ hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một sự kiện quan trọng khác là từ ngày 30/8/2022 đến ngày 18/10/2022, Nhóm Công ty đã chuyển nhượng 72% cổ phần trong Sài Gòn – KL cho các nhà đầu tư khác với tổng giá trị chuyển nhượng là 2.736 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Nhóm Công ty trong Sài Gòn – KL được giảm từ 99,86% xuống 27,86%, và Sài Gòn – KL trở thành công ty liên kết của Nhóm Công ty. Nhóm Công ty đã ghi nhận khoản lãi 1.363 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng này.

Bán vội công ty con chỉ 1 tuần sau khi vừa mua xong, Phát Đạt (PDR) chịu lỗ hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tính đến cuối năm 2022, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn của công ty đã tăng lên 5.650 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với thời điểm đầu năm. Ngược lại, giá trị các khoản phải thu dài hạn giảm 60% còn 732 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do 1.028 tỷ đồng phải thu từ nhóm công ty liên quan đến Danh Khôi Holdings được chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn. Đây là các công ty phân phối đã nhận chuyển nhượng các lô đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định vào đầu năm 2021. Khoản phải thu từ việc chuyển nhượng đất phân khu 4 Cao tầng Dự án Nhơn Hội – Bình Định của PDR là hơn 1.577 tỷ đồng.

Bán vội công ty con chỉ 1 tuần sau khi vừa mua xong, Phát Đạt (PDR) chịu lỗ hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 3.

Ngoài ra, PDR cũng phát sinh khoản phải thu từ chuyển nhượng Sài Gòn – KL hơn 246 tỷ đồng và khoản phải trả 369 tỷ đồng tiền sử dụng đất dự kiến phải nộp ngân sách Nhà nước của dự án Astral City thuộc Công ty Sài Gòn – KL tương ứng với tỷ lệ mà nhóm công ty đã chuyển nhượng. PDR cũng đang cho Sài Gòn – KL vay hơn 1.365 tỷ đồng.

Về hàng tồn kho, giá trị tính đến cuối năm 2022 ghi nhận 12.181 tỷ đồng, chủ yếu là các chi phí đầu tư tại dự án The EverRich2 (3.598 tỷ đồng), dự án Cao ốc Bình Dương (2.340 tỷ đồng), dự án Tropicana Bến Thành Long Hải (1.994 tỷ đồng), dự án Serenity Phước Hải (1.519 tỷ đồng), …

Bán vội công ty con chỉ 1 tuần sau khi vừa mua xong, Phát Đạt (PDR) chịu lỗ hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 4.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của PDR tăng 11% lên 22.843 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi giảm 47% còn 271 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 9% lên 13.583 tỷ đồng, tổng nợ vay ở mức 4.440 tỷ đồng. Trong 4.440 tỷ đồng nợ vay, có 2.510 tỷ đồng là dư nợ vay trái phiếu. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm là 9.261 tỷ đồng.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Nguồn: Cafef